Midsommar 2023 i Guldboda

Nu är det återigen dags att börja tänka på midsommar! Efter att ha fått igång firandet förra året behöver vi nu några ytterligare medlemmar som vill vara med och leda midsommaraktiviteterna. Vi i styrelsen hoppas och tror att fler vill vara med och leda vårt midsommarfirande, kanske med egna idéer om hur det kan utvecklas.

Vårt traditionsenliga midsommarfirande med midsommarstång, lekar på ängen och dans på Österuddsbryggan behöver i år framförallt någon som vill hålla ihop planeringen och genomförandet av lekarna, det vill säga femkampen på förmiddagen på Midsommardagen.

Prata med era grannar och bekanta på Muskö och hör av er om ni vill vara med och arrangera vårt fina midsommarfirande. Skicka ett mail till gtffmidsommar@gmail.com och berätta vilka uppgifter just ni är intresserade av att hjälpa till med eller leda.

Tillsammans gör vi midsommarfirandet fantastiskt!

Vårstädning den 29 april 2023

Den 29 april är det dags för gemensam vårstädning! Alla som vill hjälpa till samlas på ängen vid tennisbanan 9.00 för fördelning av arbetsuppgifter. Styrelsen bjuder som vanligt på korvgrillning och något att dricka framåt lunchtid vid tennisbanan. Kvällen därpå, på Valborgsmässoafton, tänder vi brasan på ängen 20.00 (om vädret tillåter). Var snälla och lägg inte på eget ris eller annat på högen på ängen – vi vill bara ha det ris vi samlar gemensamt från städningen annars riskerar vi att få en brasa som måste passas hela natten. 

Det har den gångna veckan genomförts en mindre avverkning i kvarter 8 i enlighet med den skötselplan som finns tagits fram av kvartersmästare och styrelse gemensamt med vår kontrakterade skogsavverkare Magnus Kurtsson. Det gäller framförallt en del döda/torra träd längs med strandstigen och lite utglesning av träd på allmänningen längs med Högvägen. Den här gången har vi provat att inte betala för flisning av riset, utan det har förhoppningsvis samlats ihop till högar som vi får ta hand om själva, eller låta ligga kvar på ställen där det inte stör.

Skötselplaner för kvarter 8 och 9


Nu finns färdigt utkast till generella principer för mark- och skogsvård och skötselplaner för kvarter 8 och 9 i enlighet med stämmobeslutet om ett mer långsiktigt och transparent arbetssätt 

Under hösten har styrelsen, överkvartersmästare Lennart, kvartersmästarna för kvarter 8 och 9; Conny och Lars, tillsammans med Magnus Kurtsson (Uhr jord och skog) arbetat fram förslag dels till ett generellt dokument med principer för skogs- och markskötseln i Guldboda, dels till översiktliga skötselplaner för kvarter 8 och 9. Skötselplanerna utgår från den genomgång Skogsstyrelsen gjorde och har sedan kompletterats efter rundvandring i kvarteren. Till skötselplanerna finns en bilaga med förslag på tider för olika åtgärder och vad man ev. kan behöva hjälp med från entreprenör.


Det övergripande dokumentet med principer för skötseln kommer styrelsen lägga fram till stämman i sommar för slutligt beslut. Det är ju tänkt att kunna användas som bas för skötselplaner också för övriga kvarter vart efter. Skötselplanerna kommer börja användas under vårvintern. Ett uppdrag kommer ges till Magnus Kurtsson redan i vinter för kvarter 8 i enlighet med förslaget. I kvarter 9 kan det behövas vissa ytterligare diskussioner innan Magnus får de uppdrag som föreslås i skötselplanen.

För frågor och ev. synpunkter om skötselplanerna så kan ni vända er till styrelsen där det i första hand är Filippa som har ansvaret. 

Höststädningen 2022 flyttad till ANDRA HELGEN i oktober – dvs lördagen den 8 oktober

I år har vi insett att vi har samma problem som förra året, dvs att städhelgen som traditionellt infaller den första helgen i oktober, inte är synkroniserad med Haninge kommuns eldningsveckor. Det händer vissa år och tidigare har vi då alltid haft möjlighet att lätt få dispens för eldning men det gäller inte längre. Vi har därför bedömt att det bästa blir att flytta städhelgen till veckan efter, dvs. lördagen den 8 oktober. Vi hoppas att det här inte ställer till det för er! Mer information kommer, men som vanligt kommer det vara samling vid 9 i de olika kvarteren för fördelning av arbetsuppgifter.

Dags att ta ner midsommarstången den 9 juli 2022

Efter en riktigt fin midsommarhelg är det dags att ta ner midsommarstången nästa lördag den 9 juli. Vi hoppas att det kommer ett gäng någorlunda starka som under Mikael Carlesons ledning kan hjälpas åt att ta ner stången vilket i så fall bör vara gjort i god tid före lunch.

Midsommar 2022

Efter två inställda år satsar vi nu på att åter göra midsommar enligt vår GTFF-tradition med midsommarstång, lekar på ängen och dans på Österuddsbryggan

Styrelsen och midsommarkommittén känner att vi behöver få in fler i planeringen och ledandet av aktiviteterna eftersom några familjer och individer under ett antal år tagit stort ansvar för arbetet.  Dessutom hoppas och tror vi att fler vill komma in i midsommarfirandet, kanske med egna idéer om hur det kan utvecklas, men som tidigare inte riktigt vetat hur man ska göra.

Här finns en länk till en lista över de arbetsuppgifter som hittills har utförts för att få till det traditionella midsommarfirandet. Titta på listan och skicka ett meddelande till gtffmidsommar@gmail.com om vilka uppgifter just du är intresserad av att hjälpa till med eller leda. Känn inte att det måste vara en stor uppgift – vi är många som tycker att det är fortsatt roligt att hjälpa till och alla bidrag är välkomna!  

Tillsammans gör vi GTFF:s midsommar fantastisk!

Årsstämma 2022 den 2 juli på Muskö

I år kommer årsstämmorna i GTFF och Vägsamfälligheten hållas den 2 juli 14.00 på Muskö. Vi återkommer om plats i samband med utskick inför stämman

Valborg 2022

På Valborgsmässoafton, lördagen den 30 april är det dags för vårstädning. Samling vid tennisbanan 9.00 där vi delar ut uppgifter. Vi tänkte bland annat inventera hur det ser ut på Örnsand och om t.ex. badhytterna behöver rustas upp inför sommaren. Som vanligt ordnar styrelsen korv och något att dricka vid tennisbanan vid 12.00.

Om det inte är för torrt hoppas vi kunna tända en Valborgsmässobrasa på kvällen. Så välkomna 20.00 då vi tänder brasan liksom en grill om någon har med något att lägga på.   

Givet att den nuvarande iskylan inte fortsätter så räknar Michael och Lasse med att ha kunnat sätta på sommarvattnet till Valborgsmässohelgen.

Försvarsmakten övar runt Muskö och ev. i vårt område v.42, dvs. 19-22 okt

Styrelsen har fått en förfrågan av Försvarsmakten om att nyttja föreningens mark och vägar i samband med en militär övning i höst. Vi har givit tillstånd till detta med vissa förbehåll. Först och främst har vi gjort klart att vi bara kan svara för de gemensamma ytorna och alltså inte våra medlemmars fastigheter. Vi har också meddelat att vi vill att våra medlemmar ska kunna röra sig fritt på föreningens vägar och mark under övningstiden. Försvarsmakten har förklarat att man kommer arbeta för att minimera åverkan på vägar och mark samt att ersätta oss för skador om sådana skulle uppstå.

Bifogat finns den information vi fått om övningen hittills – sprid gärna informationen till era nära för att minimera risken för överraskningar i samband med övningen.

—————————————————————————————————-